Aanmelden
| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

FIOD  Belastingdienst is watching you op Marktplaats 

Geplaatst 17, Mar, 2019, 21:40 Zie omschrijving
FIOD  Belastingdienst is watching you op Marktplaats 
Omschrijving
 • Zie omschrijving
 • 17, Mar, 2019, 21:40
 • 6048 x

FIOD  Belastingdienst is watching you op Marktplaats 

Een extra zakcentje is mooi meegenomen.

Maar wanneer moet je bijverdiensten opgeven aan de Belastingdienst?

En hoe wordt dat gecontroleerd? Het AD legt uit.

Wat steek je hiervan op?

 • Of je extra inkomsten moet opgeven bij fiscus hangt af van twee vragen: maak je winst en was dat ook het doel van de inspanning?
 • Er is sprake van een bron van inkomen als het doel is om voordeel te halen uit verkoop of verhuur van producten of diensten
 • De Belastingdienst gaat ervan uit dat je zelf bepaalt of er sprake is van inkomsten die je zou moeten opgeven
 • Kosten die je maakt voor extra inkomsten zijn aftrekbaar

Een schilderklusje, knipbeurt, oppassen, bijles: er zijn genoeg mensen die naast hun gewone werk wat bijverdienen. Ook online zijn er mogelijkheden te over om extra inkomsten te genereren, bijvoorbeeld met een webshop of een levendig handeltje op Marktplaats. Maar wat zijn de fiscale spelregels voor dit soort inkomsten? Vijf vragen en antwoorden.

1. Wat verstaat de fiscus onder bijverdiensten?

Als je naast je vaste werk of uitkering een bron van inkomen hebt, ben je voor de Belastingdienst een zogeheten 'resultaatgenieter'. Je verricht dan werkzaamheden die rendabel zijn, zonder dat direct sprake is van ondernemerschap of een dienstbetrekking.

Auto en BTW, hoe werkt het ook alweer?

2. Wanneer moet je die inkomsten opgeven?

De hamvraag is natuurlijk: moet je die extra inkomsten opgeven bij de fiscus? Dat hangt af van twee vragen: maak je winst en was dat ook het doel van de inspanning?

Als de vergoeding slechts de kosten dekt, is het simpel. Dan is er geen sprake van winst en zijn de extra werkzaamheden niet belastbaar. Maar als je doelbewust handel drijft, bijvoorbeeld door op grote schaal lampen in te kopen om met winst door te verkopen, dan moet je die inkomsten opgeven.

Meer over dit onderwerp in ons dossier: #DIT WIL JE WETEN

3. Hoe controleert de Belastingdienst bijverdiensten?

Voor de Belastingdienst is de financiële handel en wandel van bijverdiensten lastig na te gaan. Dus waarom zou je dat extra geld niet gewoon zwart in je zak steken? ,,De verantwoordelijkheid voor het doen van een juiste aangifte ligt bij de indiener'', kaatst Daphne van Kollenburg, woordvoerder van het ministerie van Financiën de bal terug. ,,Als er sprake is van een bron van inkomen, moet je daarvan aangifte doen. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je zelf bepaalt of er sprake is van inkomsten die je zou moeten opgeven."

Controle op bijvoorbeeld verhuur via Airbnb of verkoop via Marktplaats loopt mee in het gewone toezicht van de Belastingdienst. Met andere woorden, wanneer je daarmee een bron van inkomen hebt, dien je dat in je aangifte te vermelden. Maar er wordt niet apart bijgehouden of er inderdaad inkomsten uit bijvoorbeeld Airbnb zijn. ,,We beschikken namelijk niet over specifiekere informatie'', zegt Van Kollenburg. ,,De Belastingdienst zoekt daarom samenwerking met partijen als verhuurplatforms, gemeenten en woningcorporaties om gegevens uit te wisselen. Dat moet ertoe leiden dat de dienst over voldoende informatie beschikt om de inkomsten uit verhuur op te nemen in de vooraf ingevulde aangifte."

In de toekomst zullen inkomsten uit bijvoorbeeld Airbnb dus mogelijk wél automatisch onderdeel zijn van je aangifte. De Belastingdienst vergroot dus de voorkennis, om op voorhand al meer informatie over je inkomsten in de aangifte mee te nemen.

Legt de fiscus boetes op als inkomsten niet zorgvuldig zijn opgegeven? Van Kollenburg: ,,Dat hangt af van de feiten en omstandigheden. Dat is maatwerk. Als er sprake is van boetes, gelden daarvoor de normale wettelijke percentages. Afhankelijk van onder meer de verwijtbaarheid en de hoogte van de niet aangegeven inkomsten, kan de boete oplopen tot maximaal 50 procent van het gecorrigeerde belastingbedrag.''

Hoe de dividendbelasting werkt

4. Hoe moet je die neveninkomsten opgeven?

Hoe de inkomsten meegerekend worden, hangt af van de situatie en kun je checken bij je aangifte. In geval van bijverdiensten via Airbnb van de eigen koopwoning moet je bijvoorbeeld 70 procent van de huurinkomsten opgeven als 'inkomsten uit tijdelijke verhuur', terwijl dat bij een huurwoning valt onder 'inkomsten uit overige werkzaamheden'.

Van Kollenburg wijst daarom op een aangiftechecklist op de site van de Belastingdienst. ,,Met deze checklist kunnen veelgemaakte fouten in de aangifte worden voorkomen door vooraf per onderwerp te bekijken waar goed op moet worden gelet.''

Belangrijk: wie een uitkering krijgt, heeft een informatieplicht over álle werkzaamheden, inclusief klusjes en vrijwilligerswerk. Als je naast een uitkering extra inkomen hebt of zelfs onbetaald werk doet, moet je dat verplicht doorgeven. De instantie bepaalt per geval of het soort werk, de gewerkte uren of de inkomsten gevolgen hebben voor de uitkering. Ook verschilt de belastingafdracht van bijverdiensten per uitkering.

Over die verdiensten (het 'resultaat') moet je inkomstenbelasting betalen. Ben je voor die bijverdiensten niet in loondienst of verricht je ze niet voor je onderneming? Dan moet je ze opgeven in de aangifte inkomstenbelasting, bij 'Inkomsten uit overig werk'. Voorbeelden van bijverdiensten zijn naast genoemde klussen ook vergoedingen voor een krantenwijk, het geven van cursussen of lezingen en het schrijven van artikelen.

Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden in de interneteconomie. In onze digitale wereld is bijverdienen immers steeds gemakkelijker. Dankzij de bekende online kraampjes is er niet zo veel dat je niet via internet kunt kopen of verkopen. En voor elk denkbare dienst is er wel een website of app. Verhuur je appartement tijdens je vakantie via Airbnb of bied je auto aan op SnappCar.

Als je een enkele lamp die je niet leuk meer vindt op Marktplaats van de hand doet, is daar natuurlijk geen sprake van. Dat hoef je niet op te geven. Maar wat als je met enige regelmaat spullen van de hand doet of je diensten aanbiedt? Welnu, de Belastingdienst kijkt niet naar de omvang van de opbrengst. Bepalend of inkomsten moeten worden opgegeven, is of er sprake is van een bron van inkomen.

Er is sprake van een bron van inkomen als het doel is om voordeel te halen uit de verkoop of verhuur van de producten of te leveren diensten. Zijn de verdiensten hoger dan de kosten en lever je de producten of diensten met enige regelmaat, dan horen de inkomsten in de aangifte te worden gemeld.

Daarbij geldt geen concreet bedrag dat belastingvrij mag worden beschouwd, tenzij sprake is van vrijwilligerswerk. Dat is namelijk belastingvrij tot maximaal 4,50 euro per uur (of als je jonger bent dan 23: maximaal 2,50 per uur), maximaal 150 euro per maand of maximaal 1.500 euro per jaar.

De Belastingdienst geeft zelf het volgende voorbeeld. Stel, je doet een jaargang Donald Ducks van de hand voor een bedrag van 52 euro. Je doet dit maar één keer en verdient er dus maar één keer geld mee. Daar hoef je dan geen belasting over te betalen. Maar is er meer vraag en ga je zelfs stripboeken inkopen om met winst door te verkopen, dan handel je vaker en doelbewust. In dat geval moet je over deze inkomsten wel belasting betalen.

5. Mag je ook kosten aftrekken?

Kosten die je maakt voor extra inkomsten zijn aftrekbaar. Wanneer kosten en opbrengsten gezamenlijk leiden tot een negatief resultaat, hoef je überhaupt niets op te geven. Je maakt immers geen winst, wat een voorwaarde is voor aangifte.

Aftrekbaar van bijvoorbeeld ontvangen huuropbrengst via Airbnb zijn de bedragen die rechtstreeks samenhangen met het tijdelijk verhuren van (het deel van) de woning, zoals kosten van gas-, water- en elektriciteitsgebruik door de huurder, eventuele kosten van aan de huurder verleende diensten (zoals schoonmaak en verstrekking linnengoed), advertentiekosten, bemiddelingskosten aan een verhuurbureau en reiskosten die je in dit verband eventueel hebt gemaakt.

Als 'resultaatgenieter' ben je in tegenstelling tot ondernemers overigens niet verplicht om een administratie bij te houden van opbrengsten en kosten. Maar je moet die gegevens bij een eventuele controle echter wel kunnen laten zien. Bewaar dus wel je bonnetjes.

Tip: Wie twijfelt of je dermate veel bijverdient dat er mogelijk sprake is van ondernemerschap, doet er goed aan de ondernemerscheck in te vullen. Dat gaat namelijk wat verder dan bijverdienen, en is afhankelijk van zaken als continuïteit, zelfstandigheid en ondernemersrisico. Kijk daarvoor op belastingdienst-ondernemerscheck.nl.

Hoe kan de belastingdienst mijn inkomsten belasting controleren?

  Ik kreeg een blauwe brief over de inkomsten belasting van 2012. 
  Ik geloof dat ik een bepaald bedrag belastingvrij mag bijverdienen. En ik weet dat de belastingdienst niet direct inzicht heeft op mijn bankrekening. 
  Wel seinen banken dacht ik de belastingdienst in wanneer ze abnormale bijschrijvingen detecteren op je rekening. 
  Bij mij gaat het om zo'n 500 euro per maand wat ik aan marktplaats verkopen verdient heb. (mijn banksaldo is wel altijd laag, max 1500,-)

  Moet ik dit aangeven aan de belastingdienst?

  En vanaf welk bedrag geeft een gemiddelde bank een seintje naar de belastingdienst?

  De Belastingdienst heeft maar beperkt inzicht in je financiële gegevens. Het enige wat we van banken aan informatie krijgen zijn het begin- en eindsaldo van een (spaar-)rekening. Er is dus geen inzage in de af- en bijschrijvingen op een rekening. De gegevens die we krijgen van de banken vullen we vast in, in de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Daarin staat ook alvast ingevuld wat je aan loon bij een werkgever hebt verdiend. Deze gegevens hoef je dan alleen maar te controleren. De inkomsten die je hebt met je verkopen via Marktplaats geef je op in je aangifte, onder het kopje Resultaat overige werkzaamheden. Misschien is het voor jou interessant om te kijken of je als ondernemer aangemerkt kunt worden. Je kunt dan gebruik maken van fiscale aftrekposten die voor (startende) ondernemers gelden.

  Ik ga even uit van de binnenlandse belastingplicht. Over ons wereldinkomen zijn wij onder de Nederlandse belastingwetgeving belasting verschuldigd volgens bepaalde regels. Dat mag duidelijk zijn. De controle van de Belastingdienst op de juistheid van het aangegeven inkomen uit arbeid, loondienst, vrij beroep of als ondernemer is veelzijdig. Ik denk dat de belastingbetaler uiteindelijk toch tegen de lamp loopt als hij/zij de regels tracht te omzeilen. Noem het dommigheid of bravour, het is een fenomeen, waarmee de Belastingdienst dankbaar haar voordeel zal willen doen. Luister maar in een kroeg naar het gebral van sommige mensen over hoe zij de Belastingdienst te slim af zouden zijn(geweest). Anonieme brieven (verraden bij de B,dienst).Verder kan de Belastingdienst van u verlangen dat u alles over legt ten aanzien van uw inkomen en uitgave patroon. Via statistieken inkoop/verkoop, brutowinstpercentages en controles bij de tegenpartij. Banken moeten bepaalde zaken aanleveren aan de Belastingdienst (renseigneren heet dat). Zo worden spaarekeningen , beleggingsrekeningen, rentebestanden etc. aan de Belastingdienst openbaar gemaakt. De regels van dat renseigneren zien toe op een redelijk nut. En dat bestaat al gauw. Als het rente percentage bekend is van een renterekening dan is de rekensom naar vermogen al snel te maken. Stel de genoten rente is € 6000 en de gemiddelde rente was 2% dan staat er 300.000 op die rekening.Zo zijn er ook statistieken die het rendement op aandelen en obligatie bekend maken.

  Website

  Locatie
  Vergelijkbare advertenties
  Belastingdienst is watching you op Marktplaats, Ebay en Facebook

  Belastingdienst is watching you op Marktplaats, Ebay en Facebook

  Je maakt een paar mooie foto’s van je spullen die je wilt verkopen en plaatst ze op internet of biedt bijvoorbeeld jouw diensten als boekhouder, kapster, visagiste, schilder of fotograaf aan en wacht totdat er een geinteresseerde ...

  Zie omschrijving
  Particulier
  Nederland
  Undercover op het Web kopen en verkopen het kan

  Undercover op het Web kopen en verkopen het kan

  Undercover op het Web kopen en verkopen het kan ook in NederlandUndercover het Web opSurfen op het World-Wide Web lijkt een van de meest anonieme manieren om informatie te vinden. Je hoeft de straat niet op, niemand ziet je, en er is geen ...

  Zie omschrijving
  Particulier
  Nederland
  'Marktplaats van het Noorden' is terug in Business

  'Marktplaats van het Noorden' is terug in Business

  'Marktplaats van het Noorden' is terug en omline.BESCHRIJVINGWelkom in deze groep; om één en ander soepel te laten verlopen zijn er een aantal regels opgesteld.Wij raden jullie dan ook aan deze te lezen en daar naar ...

  Zie omschrijving
  Particulier
  Nederland
  Kringloop goederen gezocht gevraagd leuke inbreng

  Kringloop goederen gezocht gevraagd leuke inbreng

  Kringloop Noordwolde Online info kijk via facebook.Kringloop goederen gezocht gevraagd leuke landelijke inbreng en u krijgt er ook nog voor betaald Kringloop Noordwolde gemeente Weststellingwerf Online kijk even op onze Facebook pagina dan ...

  Zie omschrijving
  Particulier
  Nederland


  Biedingen
  • Er zijn nog geen biedingen

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

  Neem contact op

  Om contact met de adverteerder op te kunnen nemen, dient u ingelogd te zijn.

  Registreren?

  Wachtwoord vergeten?

  Boerderijhuren


  Compressor kopen?
  Deze website maakt gebruik van cookies.

  Akkoord